Adres e-mail: biuro@dps.czechowice-dziedzice.pl

Dla mieszkańców

Informacje dla osób ubiegających się o przyjęcie do DPS  “Złota Jesień”.

Osoby ubiegające się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” składają pisemny wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie, w której zamieszkują. Przyjmowane są osoby w podeszłym wieku. W pierwszej kolejności przyjmowane są osoby z gminy Czechowice-Dziedzice, lecz również osoby spoza gminy mogą się starać o przyjęcie do DPS.

Zmiana stylu RESET
Style Body
Color scheme
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
Wielkość czcionki
Zmień kontrast