Adres e-mail: biuro@dps.czechowice-dziedzice.pl

STANDARDY WCAG 2.1 UWZGLĘDNIONE NA WITRYNIE DPS.CZECHOWICE-DZIEDZICE.PL

Zasada  Wytyczne  Kryterium sukcesu  Poziom   Opis implementacji
1.Postrzegalność 1.1 – Alternatywa w postaci  tekstu 1.1.1 – Treść nietekstowa A Na stronie zaimplementowany jest syntezator mowy, który umożliwia czytanie wyświetlonego tekstu.
1.2 – Dostępność mediów  zmiennych w czasie 1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie) A Wybrane działy posiadają możliwość odczytania tekstu.
Witryna nie zawiera materiałów wideo.
1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie) A Witryna nie posiada materiałów wideo wymagających napisów.
1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla  mediów (nagranie) A Witryna nie posiada materiałów wideo wymagających audiodeskrypcji.
1.2.4 –  Napisy rozszerzone (na żywo) AA Witryna nie posiada materiałów wymagających napisów rozszerzonych.
1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie) AA Witryna nie posiada materiałów wideo wymagających audiodeskrypcji.
1.2.6 – Język migowy (nagranie) AAA Witryna nie posiada materiałów wymagających tłumaczenia migowego.
1.2.7 – Rozszerzona audiodeskrypcja (nagranie) AAA Witryna nie posiada materiałów wideo wymagających audiodeskrypcji.
1.2.8 – Alternatywa dla mediów (nagranie) AAA Witryne nie posiada materiałów wideo.
1.2.9 -Tylko audio (na żywo) AAA Witryna nie posada materiałów audio.
1.3 – Możliwość adaptacji –  Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości 1.3.1 – Informacje i relacje A Witryna wykonana jest zgodnie z obecnymi standardami oparta jest o system podstron i wpisów o charakterze powtarzalnym podzielonej na:
-aktualności,
-projekty,
-programy.
1.3.2 – Zrozumiała kolejność A Kolejność występowania działów wynika z powszechnej przyjętej praktyki tworzenia witryn internetowych, podział jest spójny i logiczny.
1.3.3 – Właściwości zmysłowe A Brak mechanizmów uzależniających nawigację po stronie od właściwości zmysłowych.
1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści  w układzie poziomym, jak i pionowym AA Witryna działa w sposób responsywny i umożliwia czytanie treści w układzie pionowym jak i poziomym.
1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości AA Na stronie nie występują żadne formularze pobierające dane od użytkownika.
1.3.6 – AAA Witryna umożliwia punkty orientacyjne ARIA do określenia istotnych obszarów strony.
Określenie przeznaczenia
1.4 – Możliwość rozróżnienia –  Ułatwienie percepcji treści 1.4.1 – Użycie koloru A Witryna nie posiada mechanizmów lub materiałów wykorzystujących kolor jako jedynego sposobu przekazywania informacji.
1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku A Witryna posiada mechanizm czytania tekstu, uruchomienie i zatrzymanie jest możliwe przez użytkownika.
1.4.3 – Kontrast (minimalny) AA Zamieszczone materiały spełniają kryteria kontrastu w stosunku 4,5:1 a dodatkowo. Witryna posiada możliwość dostosowania kontrastu do indywidualnych wymogów.
1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu AA Witryna posiada możliwość dostosowania rozmiaru tekstu do indywidualnych wymogów.
1.4.5 – Tekst w postaci grafiki AA Witryna posiada tekst w postaci grafiki. Pliki z grafiką posiadają opis kontekstowy oraz tekst alternatywny. Zastosowane grafiki nie wpływają na odbiór i zrozumienie treści witryny.
1.4.6 – Wzmocniony kontrast AAA Witryna zachowuje kontrast przynajmniej 7:1 w zamieszczonych materiałach. a dodatkowo. Witryna posiada możliwość dostosowania kontrastu do indywidualnych wymogów.
1.4.7 – Niska głośność lub brak tła dźwiękowego AAA Witryna nie posiada tła dźwiękowego.
1.4.8 – Prezentacja wizualna AAA Wymóg niespełniony z powodu używania tekstu justowanego
1.4.10 – Zawijanie tekstu AA Witryna nie posiada przewijania dwuwymiarowego. Jedyne przewijanie odbywa względem osi Y.
1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem AA Witryna zachowuje kontrast przynajmniej 3:1 w zamieszczonych materiałach niebędących tekstem. a dodatkowo. Witryna posiada możliwość dostosowania kontrastu do indywidualnych wymogów.
1.4.12 – Odstępy w tekście AA Walidacja odstępów w tekście pozytywna.
1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa AA Wszelkie elementy uzależnione od interakcji kursora lub fokusa posiadają uboższą wizualnie wersje spełniającą wymogi.
2.Funkcjonalność 2.1 – Dostępność z klawiatury 2.1.1 – Klawiatura A Witryną można nawigować z poziomu klawiatury.
2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę A Witryna nie posiada „pułapki na klawiaturę”, poruszanie się między elementami serwisu możliwe jest bez wykonywania akcji myszą.
2.1.3 – Klawiatura bez wyjątków AAA Witryna nie posiada mechanizmów wymagających określonego czasu użycia poszczególnych klawiszy.
2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe A Witryna nie posiada mechanizmów wymagających użycia skrótów klawiszowych łączących dwa klawisze.
2.2 – Wystarczająca ilość czasu 2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu A Witryna nie posiada mechanizmów z użyciem limitu czasowego.
2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie A Witryna nie posiada mechanizmów wymagających wstrzymywania lub zatrzymywania.
2.2.3 – Brak ograniczeń czasowych AAA Witryna nie posiada mechanizmów posiadających ograniczenia czasowe.
2.2.4 –  Zakłócenie pracy użytkownika AAA Witryna nie posiada mechanizmów zakłócających pracę użytkownika.
2.2.5 –  Ponowne potwierdzenie autentyczności AAA Witryna nie posiada mechanizmów wymagających ponownego potwierdzenia autentyczności.
2.2.6 –  Ostrzeżenie o limicie czasu AAA Witryna nie posiada mechanizmów limitujących czas pracy.
2.3 – Ataki padaczki – Migotanie 2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu A Witryna nie zawiera elementów zawierających błyski.
2.3.2 – Trzy błyski AAA Witryna nie zawiera elementów zawierających błyski.
2.3.3 – Animacja po interakcji AAA Witryna nie zawiera elementów animacji ruchowej wyzwolonej przez interakcje.
2.4 – Możliwość nawigacji 2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków A Witryna zawiera element umożliwiający pominięcia konkretnych bloków, w górnej części występują bezpośrednie odnośniki.
2.4.2 – Tytuły stron A Każda podstrona posiada tytuł.
2.4.3 – Kolejność fokusu A Kolejność nawigacji nie wpływa na zrozumienie, każda podstrona może być stanowić odrębny do zrozumienia materiał. Nie wymaga sekwencyjności w przeglądaniu. Struktura podstron wynika z konieczności estetyki.
2.4.4 – Cel linku (w kontekście) A Linki zamieszczone w witrynie są zrozumiałe i ich cel wynika z samej nazwy linka.
2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie  strony AA Witryna zapewnia linki nawigacyjna oraz mapę witryny.
2.4.6 – Nagłówki i etykiety AA Wszystkie nagłówki i etykiety opisują cel podstrony.
2.4.7 – Widoczny fokus AA Aktywne elementy mają widoczny fokus różny przy najechaniu myszką i nawigacji za pomocą klawiatury
2.4.8 – Lokalizacja AAA Użytkownik dokładnie może śledzić miejsce w których znajduje.
2.4.9 – Cel linku (z samego linku) AAA Każdy zamieszczony link w witrynie sam w sobie zawiera informacje o celu przeznaczenia jak i możliwości pobrania.
2.4.10 – Nagłówki sekcji AAA Nagłówki sekcji, porządkują treść.
2.5 – Sposoby wprowadzania  danych 2.5.1 – Gesty punktowe A Witryna nie posiada mechanizmów wymagających wielopunktowej nawigacji.
2.5.2 – Anulowanie kliknięcia A Witryna nie intepretuje działań dotykowych.
2.5.3 – Etykieta w nazwie A Wszystkie obrazy i grafiki posiadają etykietę w nazwie.
2.5.4 – Aktywowanie ruchem A Witryna nie posiada mechanizmów wymagających aktywowania ruchem.
2.5.5 -Rozmiar wskazanego celu AAA Wszelkie cele punktowe (linki lub grafiki) są większe niż 44×44 piksele
2.5.6 –  Równoległe mechanizmy wprowadzania danych AAA Witryna nie posiada elementów wymagających wprowadzania danych.
3.Zrozumiałość 3.1 – Możliwość odczytania 3.1.1 – Język strony A Wymóg spełniony
3.1.2 – Język części AA Wymóg spełniony
3.1.3 – Nietypowe słowa AAA Wymógł spełniony na stronie jest stworzony specjalny dział wyjaśniający znaczenie słów i zwrotów.
3.1.4 – Skróty AAA Wszelkie skróty zamieszczone w witrynie są wyjaśnione w nagłówku działu.
3.1.5 –  Poziom umiejętności czytania Treści zamieszczone na stronie są stworzone w formie zwięzłej i same sobie są już streszczeniem.
3.1.6 –  Wymowa AAA Witryna posiada mechanizm umożliwiający odczytanie słów.
3.2 – Przewidywalność 3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem A Oznaczenie fokusem nie wpływa na kontekst.
3.2.2 – Podczas wprowadzania danych A Witryna nie przewiduje mechanizmu wprowadzania danych.
3.2.3 – Konsekwentna nawigacja AA Mechanizmy nawigacji, które powtarzają się na wielu stronach w serwisie internetowym, w danym porządku względnym wobec siebie, za każdym razem pojawiają się w tym samym porządku, chyba, że użytkownik sam wprowadzi zmiany.
3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja AA Komponenty, które posiadają tę samą funkcjonalność w danym serwisie internetowym, są w taki sam sposób zidentyfikowane.
3.2.5 – Zmiana na żądanie AAA Witryna prezentuje dane w sposób statyczny brak możliwości zmiany ich kontekstu.
3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu  informacji 3.3.1 – Identyfikacja błędu A Witryna nie posiada mechanizmu umożliwiającego  wprowadzania  danych.
3.3.2 – Etykiety lub instrukcje A Witryna nie posiada mechanizmu umożliwiającego  wprowadzania  danych.
3.3.3 – Sugestie korekty błędów AA Witryna nie posiada mechanizmu umożliwiającego  wprowadzania  danych.
3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych) AA Witryna nie posiada mechanizmu pozwalającego użytkownikowi na lub usuwanie danych wpływających na kontekst.
3.3.5 – Pomoc AAA Witryna nie posiada mechanizmów  wymagających interakcji ze strony użytkownika tym samym wymagających ewentualnej pomocy.
3.3.6  – Zapobieganie błędom (wszystkim) AAA Witryna nie posiada mechanizmu umożliwiającego  wprowadzania  danych.
4.Kompatybilność 4.1 – Kompatybilność 4.1.1 – Parsowanie A Wszelkie znaczniki posiadają atrybuty początkowe i końcowe.
4.1.2 – Nazwa, rola, wartość A Wszelkie nazwy oraz role mogą być odczytane przez program komputerowy.
4.1.3 – Komunikaty o stanie AA Witryna nie posiada mechanizmu umożliwiającego  wprowadzania  danych.
Zmiana stylu RESET
Style Body
Color scheme
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
Wielkość czcionki
Zmień kontrast